TANKY NA DYJI – 2

890,00  včetně DPH

Přeneseme se se sovětskými, rumunskými a německými tankisty na jaře roku 1945 do Rakouska. Po překonání řeky Moravy se rozhoří těžké boje o tamní 3. říši poslední dostupná ropná pole. Tanky zamíří i na východní okraj města valčíků
na Dunaji – Vídně. Pancéřové kolosy s pěchotou se za podpory bitevníků následně vydají k hraniční řece Dyji. Zde se německý pancéřový sbor Feldherrnhalle pokusí zastavit rudý příval…

Kniha má 228 stran, obsahuje 74 fotografií, 39  kreseb techniky, 26 map a 23 tabulek.

Kategorie:

Popis

Původně jsme počítali, že 2. díl zakončíme boji v prostoru Pasohlávky – Vlasatice (30. dubna), ale vzhledem k rozsahu nyní předkládaného materiálu, i některým dalším skutečnostem, končí tento díl dnem 21. dubna 1945, kdy německé formace odrazí pokus 6. gardové tankové armády o překročení řeky Dyje.

Druhý díl nás tedy nyní přenáší do dalšího doposud málo probádaného období za tankisty i pěchotou na území dnešního Rakouska a zachycuje boje při zdolávání řeky Moravy, přes boje u ropných rafinérií v Zistersdorfu až k Mistelbachu (tedy bezprostředně navazuje na první díl). Zde se k tankistům 27. samostatné gardové tankové brigády a rumunskému 2. tankovému královskému pluku připojí po boji o Vídeň i 6. gardová tanková armáda (geněral-polkovnika A. G. Kravčenka) a výše zmíněný II. gardový mechanizovaný sbor, směřující k řece Dyji v prostoru rakouského městačka Laa an der Thaya (Hevlín – Hrabětice – Jevišovka). Budeme tak sledovat nelehké boje na sever od Mistelbachu až po průnik do lávské roviny se snahou překročit rychle Dyji a pokračovat dále na sever.

Nemalou pozornost věnujeme i nasazení nově vytvořených jednotek Waffen SS či nově přisunutých německých tankových formací do tohoto prostoru (6. PzD, 25. PzD nebo FGrD).